Gediminas MERKYS: NUSIGYVENOME: LIETUVA LYG PROSTITUTĖ, O EUROPOS SĄJUNGA – „MAMKA“

Nusikaltėlių žargonu žodis „mamka” reiškia vyresnę, patyrusią moterį, kuri prižiūri viešnamį. Idant nedarkytume valstybinės kalbos, vartosime sąvoką „motušė”. Būtent ji nurodinėja įstaigos „darbininkėms”, kada, su kuo ir kiek kartų prigulti… Sekso darbininkėms jų kūnas nebepriklauso. Sprendimų laisvės, savo valios „bordelio” mergina taip pat nebeturi. Kam „motušė” nurodys, tam ji ir atsiduos. Jei jau „motušė” liepė, kitaip nebus. Neklausysi, pakvies bordelio apsauginius, „torpedas”. Tie duos kaip reikiant mergaitei į galvą, ar dar ką nors blogiau padarys. Daugiau

PRO VITA © ŽINIOS Nr. 36 (2021)

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000 http://provita.medianewsonline.com/

2021 09 15 Atviras laiškas politinei partijai Nacionalinis susivienijimas. O mes galutinai įsitikinome antisistemine partija save pristatančio Nacionalinio susivienijimo vadovų veidmainiškumu ir kenkėjiška veikla, nukreipta prieš Lietuvos žmonių siekius. https://infa.lt/63424/atviras-laiskas-politinei-partijai-nacionalinis-susivienijimas/
***
2021-09-15 Lietuvos šeimų sąjūdžio pranešimas: pilietinio pasipriešinimo akcija prekybos centrų “BOIKOTAS”. https://www.youtube.com/watch?v=Qn1AuuliZ7c
*** Daugiau

Lietuvos Šeimų Sąjūdžio pareiškimas dėl Šiluvos deklaracijos

lietuvos-seimu-sajudis    

Dalijamės Lietuvos Šeimų Sąjūdžio pareiškimu dėl Šiluvos deklaracijos.
Lietuvos Šeimų Sąjūdžio pareiškimas dėl Šiluvos deklaracijos

2021 m. rugsėjo 13 d.

Su džiaugsmu ir pasididžiavimu sutikome žinią apie tai, kad Lietuvos Katalikų Bažnyčia aktyviai jungiasi į šeimos, tradicinių vertybių ir demokratijos gynimo darbą. Tai suteikia vilties, kad prasidėjęs Tautos atsibudimas tęsis, plėsis ir bendromis pastangomis Lietuvos žmonės susigrąžins savo Tėvynę. Daugiau

Janina Survilaitė. Kai Tautos suvokimas palengvina gyvenimą

2021-jų vasarą Lietuvos skatytojai gavo dar vieną dovaną istoriko publicisto J. Brazausko biografinę 153 puslapių apybraižą apie Balį Sruogą: Gyvenimas perbėgo per atmintį.nygą sudaro 11 skyrių, pabaigoje pateikiamas ilgas sąrašas panaudotos literatūros, kuri labai įvairi ir skelbta įvairiais laikotarpiais, o skaitytojui įdomi tuo, kad praėjus 74 metams po rašytojo mirties jo bendraminčių laiškai ir atsiliepimai dar kartą patvirtina B. Sruogos dvasines kūrybines nuostatas: menas turi pažadinti širdyje viską, kas priklauso amžinybei… Daugiau

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl kilusios grėsmės demokratijai ir Lietuvos valstybingumui

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl kilusios grėsmės demokratijai ir Lietuvos valstybingumui

Šiandien Nacionalinis susivienijimas pateikė reikalavimus Lietuvos Respublikos Prezidentui:

1.  Neleisti, kad sąmoningai būtų bloginami Lietuvos valstybės santykiai su kitomis užsienio valstybėmis, įskaitant Baltarusiją ir pareikšti nepasitikėjimą Užsienio reikalų ministrui bei kitiems asmenims, tiesiogiai atsakingiems už tarpvalstybinių santykių įtampos didinimą.

Daugiau

Europos valstybių parlamentarai ir politikai nepagailėjo konservatorių vyriausybės: solidorizuojasi su Lietuvos opozicijos nariais ir mitinguotojais

respublika.lt

Ryšium su 2021 m. rugpjūčio mėn. 10 d. įvykiais prie Seimo rūmų (Lietuvoje), pasirašiusieji pirmiausiai vieningai pareiškia, kad bet koks smurto veiksmas prieš policiją ir tvarkos palaikytojus nėra tinkamas būdas iškelti reikalavimus demokratinėje šalyje. Pasirašiusieji smerkia tokį elgesį, nesvarbu dėl kokių politinių ar religinių paskatų jis pasireiškia. Pasirašiusieji reiškia savo solidarumą Lietuvos Seimo nariams, kurie, vykdydami savo pareigas, išėjo pas demonstrantus, siekdami užmegzti dialogą su jais.

Daugiau

Lietuvos Šeimų Sąjūdis. Kreipimasis į policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnus

lietuvos-seimu-sajudis  Rugsėjo 10 d., penktadienį į Katedros aikštę rinksis ne šiaip nepatenkinti žmonės, į Vilnių atvažiuos Lietuva. Ta, iš kurios viešai juokiasi ir šaiposi, kurios negirdi, nemato ir nenori pastebėti dabartinė valdžia. Šie žmonės dar tiki, kad bus išgirsti, kad galima apginti savo Tautos tradicijas, šeimas, vaikų ateitį ir Lietuvos Respublikos Konstituciją. Daugiau