LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos

 Prašau Lietuvos valdžią, Seimą visu rimtumu svarstyti ir įvykdyti apkaltą LR KT pirmininkui D.Žalimui už tyčiojimąsi iš LR Konstitucijos, savo priesaikos bei protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų. 

Prašau spaudos pagal galimybes, atspausdinti šią santrauką žemiau, kad dalykas būtų viešas ir kiekvienas LR pilietis turėtų galimybes analizuoti ir spręsti LR KT pirmininko D.Žalimo kaltės dydį tyčiojantis iš Konstitucijos ir atnešant LR piliečiams didelę žalą paminant jų konstitucines teises. 

Daugiau

Kovo 17-ąją ir vėl klausta „Ar dar gyva Deimantė?“

Kovo 17-ąją ir vėl klausta „Ar dar gyva Deimantė?“

Kovo 17-ąją Simono Daukanto aikštėje Vilniuje vėl klausta: ar dar gyva Deimantė Kedytė? Vaikas, itin brutaliu būdu spec. paskirties daliniams talkinant išplėštas iš gimtųjų namų ir paverstas valstybės paslaptimi.

Lietuvos valstybės vardu atliktas brutalus nusikaltimas prieš vaiką, apie kurio likimą štai jau 82 mėnesiai ne tik visuomenė, bet ir seneliai negauna patikimų duomenų.

Daugiau

Danas NAGELĖ. Tas Seimas – grynas anekdotas

Dabartinis Seimas dažnai prajuokina savo idiotiškais projektais, keistu parlamentarų elgesiu, tačiau tuo jis neišsiskiria iš kitų, buvusių. Per visas kadencijas yra nutikę daugybė juokingų dalykų. Įsimintiniausius kartu su buvusiu ilgamečiu parlamentaru, psichologu Vytautu Čepu „Vakaro žinios“ primena skaitytojams.

Užkliuvo himnas

Kalbėtis su V.Čepu apie juokingas istorijas Seime buvo labai lengva, mat buvęs ilgametis parlamentaras prisimena jų daugybę. Pradėjome apie tai, ar kartais nereikėtų „patobulinti“ Lietuvos himno, nes kai kurioms dabar jau buvusioms parlamentarėms jis atrodo antifeministinis. Daugiau

Kovo 17-ąją ir vėl klausta „Ar dar gyva Deimantė?“ Kovo 17-ąją Simono Daukanto aikštėje Vilniuje vėl klausta: ar dar gyva Deimantė Kedytė? Vaikas, itin brutaliu būdu spec. paskirties daliniams talkinant išplėštas iš gimtųjų namų ir paverstas valstybės paslaptimi. Lietuvos valstybės vardu atliktas brutalus nusikaltimas prieš vaiką, apie kurio likimą štai jau 82 mėnesiai ne tik visuomenė, bet ir seneliai negauna patikimų duomenų.

Geroji Naujiena: „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ (Mt 17, 5)Dievas sudaro sandorą su ištikimuoju Abraomu

Išsivedė Dievas Abramą laukan ir tarė: „Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jei tik įstengsi jas suskaityti“. Ir jam pasakė: „Tokie skaitingi bus tavo palikuonys“. Abramas tikėjo Viešpačiu, ir tai jam Viešpats įskaitė teisuman. Jis tarė jam: „Aš esu Viešpats, kuris tave išvedžiau iš Chaldėjos Uro, kad tau atiduočiau turėti šį kraštą“. Abramas paklausė: „Viešpatie, mano Dieve, iš ko man suprasti, kad jį nuosavybėn aš gaunu?“ Jam Viešpats atsakė: „Paskirk man trimetę karvę, trimetę ožką, trimetį aviną, taipogi purplelį ir balandžiuką“.

Daugiau

Kreipimasis į vilniečius ARTŪRĄ ZUOKĄ RINKIME VILNIAUS MERU

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų  

 LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA

Kreipimasis į vilniečius  ARTŪRĄ ZUOKĄ RINKIME VILNIAUS MERU

2019-03-06 d. vykęs Vilniaus Sąjūdžio tarybos posėdis apsvarstė Vilniaus miesto mero rinkimų klausimą.
            KONSTATAVO, kad mero Remigijaus  Šimašiaus politika neatitinka Sąjūdžio ir tautiškai susipratusių vilniečių lūkesčių: atsirado gatvių pavadinimai su w raidėmis nevalstybine kalba, kiti užrašai. Meras nepalaiko Vyčio paminklo pastatymo Lukiškių aikštėje, atvirai demonstruoja nepagarbą tradicinei šeimai ir rinkiminę naktį apsilankė gėjų klube, tuo įžeisdamas tradicinių katalikiškų pažiūrų vilniečius.  Daugiau

Virginija Genienė. Knygnešystės tradicijas tęsia knygnešių ainiai

 knygnesiai Brazauskas    knygnesiai Kubiliene.puchoviciene.     

Kovo 16-ąją Lietuvoje minima Knygnešių diena. Šiemet ji buvo iškilmingai paminėta Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje kovo 15 d. Tradicinė knygnešio Martyno Survilos premija buvo įteikta panevėžiečiui istorikui, pedagogui  Juozui Brazauskui. Šios premijos steigėja ir mecenatė – Šveicarijoje gyvenanti jo vaikaitė, rašytoja Janina Survilaitė. Gimnazijoje buvo atidaryta Knygnešių auditorija. Jos mecenate tapo ilgametė Lietuvos knygnešių draugijos pirmininkė doc. Dr. Irena Kubilienė, knygnešio Mykolo Račkaus vaikaitė. Daugiau

Po EŽTT sprendimo nebegalima pasitikėti Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija

  Lietuvos visuomenę nudžiugino žinia apie Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) kovo 12 dienos išvados byloje Drėlingas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 28859/16). Šioje byloje EŽTT konstatavo, kad nacionaliniams teismams nuteisus buvusį KGB pareigūną Stanislovą Drėlingą už genocidą prieš Lietuvos partizanus, nebuvo pažeistas Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių Daugiau