Geroji Žolinės Naujiena: Laiminga įtikėjusi

zolines puokste  Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“. Daugiau

Zigmas Vaišvila. Šiaurės Korėja. Balistinių raketų gamybos užkulisiai

Zigmo Vaišvilos straipsnis „Šiaurės Korėja. Nepamirškime pasaulio pasidalinimo istorijos ir tikslų.‘ sukėlė emocijų. Nepatogu kai kam Lietuvoje negeru žodžiu atsiliepti ar net mintimis blogai pagalvoti apie JAV tikslus. Teisingiau būtų kalbėti apie tikslus tų, kurie šią šalį ir jos galimybes naudoja savo tikslams pasiekti.

Tema tuo jautresnė, kad kalbama apie Šiaurės Korėją, apie kurią vienpusiška pabaisos istoriją kūrė ir tebekuria gerai apmokama didžioji žiniasklaida. Daugiau

Vilniuje prasideda bado akcija už teisingumą Lietuvoje

2017-08-16 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija SeimeVilniuje prasideda bado akcija už teisingumą Lietuvoje“. Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos žmogaus teisių sąjungos pirmininkas Donatas Šulcas, Lietuvos piliečių tarybos pirmininkė Scholestika Katavičienė, advokatas Jonas Ivoška ir Kazys Serbenta.

Pranešėjai pristatys š.m. rugpjūčio 21 d. Daukanto aikštėje Vilniuje prasidedančią akciją dėl teisingumo Lietuvoje, jos tikslus ir visiškai nepatenkinamą padėtį, susiklosčiusią dėl teisingumo vykdymo Lietuvoje. Daugiau

Arnas Simutis. „Šventosios inkvizicijos“ šmėkla VU TSPMI

Pridedamoje medžiagoje yra nuoroda į ,,Lietuvos žiniose“ paskelbtą prof. Jūratės Laučiūtės straipsnį. Pasirodžius straipsniui po kelių valandų buvo nutraukta, komentarus leidiniui reguliariai rašiusios, profesorės autorinė sutartis. Tai laikytina dar vienu įrodymu, kad persekiojimas už ,,neteisingas“ pažiūras Lietuvoje darosi vis dažnesniu ir net sisteminiu reiškiniu.

http://lzinios.lt/lzinios/Komentarai/pirmyn-i-praeiti-/247750  Daugiau

Scholastika Katavičienė. Bado akcija Vilniuje

JŪSŲ  EKSELENCIJA,  LIETUVOS  RESPUBLIKOS  PREZIDENTE  

Kreipiamės į Jus, kaip valstybės vadovę (LR Konstitucijos 77str.), kurios priedermė rūpintis visų valstybės funkcinių subjektų veikla.

Pagal savo funkcinę paskirtį teismai turi spręsti ginčus dėl teisėtumo ir teisingumo. Tačiau dalis Lietuvos teismų teisėjų savo vaidmenį valstybėje supranta kitaip. Jie nesiekia atkurti teisinės taikos, kaip to reikalauja LR CPK 2 straipsnis, gindami žmogiškąsias vertybes, vadovauja teisminiam procesui vardan proceso. Taip vyksta ne tik dėl sąmoningo piktnaudžiavimo tarnyba, turint savanaudiškų interesų, bet ir kai kurių teisėjų nesupratimo, jog teisingumas yra dorovinė vertybė, o ne teisminė procedūra. Vykdyti teisingumą – tai atlikti pareigą tiesai, o ne vadovauti teismo procesui. Daugiau

SANDROS AVIŽIENYTĖS KNYGOS „…kai akyse suspindi ilgesys“ SUTIKTUVIŲ M. MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE PĖDSAKAIS

Viliojantis kvietimas

„Birželio 22-ąją į Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos konferencijų salę rinkosi visi, kam rūpėjo susitikti su poete iš Čikagos Sandra Avižienyte, pamatyti ją iš arti ir pasiklausyti jos eilėraščių – ne tik skaitomų pačios autorės, bet ir dainuojamų lietuviškai bei prancūziškai“, – taip intriguojančiai pradedamas lietuvių poetės, prozininkės, eseistės, dramaturgės ir literatūros kritikės Renatos Šerelytės straipsnis „Ilgesio spindulys“ 2017 liepos 1 d. laikraščio „Draugas“ šeštadieniniame priede. Daugiau

Zigmas Vaišvila. Šiaurės Korėja. Nepamirškime pasaulio pasidalinimo istorijos ir tikslų

Veidaknygės (FB) paskyroje įdėjau nuorodą į New York Post (http://nypost.com/2014/01/05/us-is-the-greatest-threat-to-world-peace-poll/ apie 2013 metų pabaigoje atliktą. „Tarptautinės nepriklausomų tyrimų agentūrų asociacijos WIN/Gallup International (WIN/Gallup) metų pabaigoje vykdytą sociologinį tyrimą – 65 pasaulio šalių gyventojų nuomone, JAV yra didžiausia grėsmė taikai visame pasaulyje. Sulaukiau pasiūlymo Lietuvai prisijungti prie Šiaurės Korėjos. Daugiau

E. Bičkauskas. Kodėl didelė dalis Lietuvos gyventojų neketina ginti Lietuvos?

Prieš keletą mėnesių Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Vytautas Bakas pasidalino informacija apie tai, jog atlikti tyrimai rodo, kad apie pusė Lietuvos gyventojų įžvelgia grėsmę iš Rusijos.

Kad ir nelabai norint, po kurio laiko teko paviešinti ir kitą tame pačiame tyrime gautą informaciją – 34 procentai Lietuvos gyventojų pareiškė, jog jie jokiu būdu neketina ginti Lietuvos valstybės. Šis skaičius nuo 2014 metų, kai galima įžvelgti ryškaus požiūrio į Rusiją lūžio tašką, padidėjo beveik 20 procentinių punktų. Kiek šie iš tikrųjų įspūdingi skaičiai koreliuoja (ir ar iš viso koreliuoja) tarpusavyje. Tik prieš keletą savaičių iš esmės baigėsi trejus metus tęsęsis procesas ( taip pat ir teisminiai nagrinėjimai) dėl faktų, kuriuos dalis visuomenės greičiausiai dar prisimena. Tai susiję su Lietuvoje 2014 metais viena po kitos nuskambėjusiomis žiniomis. Daugiau

Juozas Ivanauskas. Mes ne tam dusome kalėjimų kamerose, ne tam šalome gulaguose, kad šiandien mus valdytų KGB statytiniai

Stasys stungurys disidentas  Įsibėgėjant Seimo rinkiminei kampanijai, tarsi netyčia pasitarnaujant „dorybingiesiems“ konservatoriams, vienas po kito iškeliami į dienos šviesą politinės korupcijos skandalai, sisteminėje žiniasklaidoje skelbiami „įtakingiausieji“ – žurnalistai, politikai, verslininkai, visuomenininkai, sporto ir popkultūros veikėjai, pirmu smuiku grojantys opozicijos atstovai Vytautas Landsbergis, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, neatsiejami nuo reitingų favoritės Raudonosios Dalios autokratiško valdymo stiliaus bei jos vykdomos vidaus ir užsienio politikos. Daugiau