Geroji Naujiena: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo labai gėriuosi; jo klausykite!“ – skelbia dangaus Tėvas (Mt 17, 5)

Geroji Naujiena: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo labai gėriuosi; jo klausykite!“ – skelbia dangaus Tėvas (Mt 17, 5) Mūsų tikėjimo tėvo Abraomo auka

Norėdamas išbandyti Abraomą, Dievas užkalbino: „Abraomai!“ Tasai atsiliepė: „Aš čia“. Tada Dievas kalbėjo: „Paimk savo sūnų, savo vienturtį, kurį tu myli, Izaoką, nuvyk į Morijos žemę ir ten ant kalno, kurį tau parodysiu, jį paaukok kaip deginamąją auką!“ Atėjus į Dievo nurodytą vietą, Abraomas pastatė aukurą, sukrovė ant jo malkas. Abraomas jau ištiesė ranką ir paėmė peilį sūnui žudyti. Tada iš dangaus sušuko jam Viešpaties angelas: „Abraomai, Abraomai!“ Tasai atsiliepė: „Aš čia!“ Anas kalbėjo: „Nekelk prieš berniuką rankos ir niekuo neskriausk jo! Dabar aš žinau, kad esi atsidavęs Dievui ir nepagailėjai man savo vienturčio“. Pakėlęs akis, Abraomas pamatė: už jo – avinas buvo ragais įsipynęs brūzgyne. Nuėjęs ištraukė jį ir vietoj sūnaus paaukojo kaip deginamąją auką.

Daugiau

Zigmantas Šegžda. Ar Advokatų garbės teismas išsivaduos iš sovietinio sąstingio?

Ar Vilniaus apygardos teisėjo Virginijaus Kairevičiaus demaršas padrąsins Advokatų garbės teismą išsivaduoti iš sovietinio sąstingio? 

Turiu pagrindo manyti, kad ne visi Vilniaus apygardos teismo teisėjai vadovaujasi teisės viršenybės principu. Po Lietuvos teismus nardančiam tūlam advokatui, ko gero, net nėra būtina išmanyti teisę. Pakanka turėti ryšius su naudingais žmonėmis ir 800 eurų sumą. Manau, kad 2018-02-20 dieną Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, pats to nenorėdamas, atskleidė Lietuvos advokatūrą kamuojančias piktžaizdes. Tai reiškia, kad dabar advokatų savivalda turi gerą akstiną atsikratyti sovietinio paveldo.  Daugiau

Zigmas Vaišvila. DĖL AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI REORGANIZACIJOS

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Zigmas Vaišvila

 

2018  m. vasario 22 d. Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

LR Specialiųjų Tyrimų Tarnybai

LR Valstybės saugumo departamentui

DĖL AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI REORGANIZACIJOS

LR Vyriausybė nutarė reorganizuoti AB „Lietuvos geležinkeliai“. Susisiekimo ministerijos siūlymu ši įmonė reorganizuojama atskiriant krovinių vežimo geležinkelių transportu, keleivių vežimo geležinkelių transportu ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo, naudojimo ir disponavimo ja veiklas į atskiras įmones, kontroliuojamas pirminės bendrovės AB „Lietuvos geležinkeliai“. Tolesnio Vyriausybės pritarimo nereikės – po šio sprendimo Susisiekimo ministerija ir įmonė turės paruošti veiksmų planą, kurį sieks įgyvendinti per metus. Skelbiama, kad plano įgyvendinimui prireiks įstatymų pakeitimų. Daugiau

Janina Survilaitė: atviras kreipimasis į Pasaulio lietuvių bendruomenes

Janina Survilaitė: atviras kreipimasis į Pasaulio lietuvių bendruomenes Tautinių/patriotinių akordų kupinas, Tautos širdį suvirpinęs nubangavo per visą Lietuvą šimtametis Vasario 16-osios varpų skambesys, nešantis meilę, viltį ir tikėjimą visiems, kurie dar gyvi ir kurs Lietuvos ateitį.

Mano šeimos dinastijai, už laisvą Lietuvą kovojančiai nuo 19 amžiaus, Vasario 16-oji buvo, yra ir bus pati didžiausia šventė! Iš šios dinastijos aš paveldėjau pareigą priešintis neteisybei, melui, tautinės/patriotinės protėvių atminties išniekinimui ir aukotis už laisvą Tėvynės likimą. Todėl ir jaučiuosi turinti moralinę teisę kreiptis į visas Pasaulio lietuvių bendruomenes:

Daugiau

Mūsų „Respublikoje“ – įtariamų KGB BENDRADARBIŲ SĄRAŠAS

ir tų, kurie oficialiai prisipažino; ir tų, kurių dokumentai nukeliavo į Maskvą; ir tų, kurių „liūdni popieriai“ buvo maišais tempiami iš KGB. ĮSPĖJIMAS: internete KGB medžiaga skelbiama nebus. Visi, kas nespėjote įsigyti „Respublikos“, tai galite padaryti mūsų redakcijoje (ADRESAS: A. SMETONOS G. 2, VILNIUS)

Mūsų „Respublikoje“ paskelbtas sąrašas sukėlė didžiulį ažiotažą viešojoje erdvėje. Štai kokį įrašą „Facebook“ paskelbė rašytoja, signatarė Vidmantė Jasukaitytė: Daugiau

Algimantas Rusteika. Karalius nuogas

Algimantas Rusteika. Karalius nuogas Po „mytiūčių“ isterijos nauja žaidimo taisyklė – kalbėk ką nori, ir nieko tau už tai nebus. Popierinė „Respublika“ skelbia „Įtariamųjų bendradarbiavus su KGB sąrašą“. Na, tų, suprantat, kuriuos įtaria.

O kur uždrausta kam nors ką nors įtarti? Kur Baudžiamojo kodekso straipsnis, pagal kurį už įtarimus galima nuteisti, jei tai tik tokia pilietiško piliečio pilietiška nuomonė? Ar jau nuomonės negalima turėti? „Mitiūtėms“ galima, o V.Tomkui ne?

Daugiau

Agnė Širinskienė apie sutapimus: STT pradėjo ikiteisminį tyrimą ir Tadas Langaitis traukiasi iš Seimo. Gerbiami konservatoriai, kas čia vyksta?

Agnė Širinskienė apie sutapimus: STT pradėjo ikiteisminį tyrimą ir Tadas Langaitis traukiasi iš Seimo. Gerbiami konservatoriai, kas čia vyksta? „Po ilgų diskusijų su šeima ir kolegomis turiu pranešti svarbią žinią. Šiandien atsisakau Seimo nario mandato“, – savo veidaknygės paskyroje paskelbė Seimo narys.
Kukliai pasigyręs savo nuveiktais darbais ir narsiai užsipuolęs valdančiuosius dėl netinkamų veiklos principų, galiausiai prisipažino praradęs viltį ką nors doro nuveikti Seime…Bet pajutęs ryžtą grįžti į verslą…*

Daugiau

Krescencijus Stoškus. Nepriklausomybės šimtmetis: šventė, pasididžiavimas ar eilinė pramoga?

Krescencijus Stoškus. Nepriklausomybės šimtmetis: šventė, pasididžiavimas ar eilinė pramoga? Proga. Kad ir kokių kiltų abejonių, privalome nusilenkti tiems žmonėms, kurie sumanė Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio jubiliejų. Tai kol kas vienintelė proga po gana ilgos pertraukos visai tautai apgalvoti ir įvertinti tai, ką reiškia du valstybės išsilaisvinimo etapai iš Rytų imperinės priklausomybės. Sunku įsivaizduoti, kuo mes būtume šiandien, jeigu paskutinį šimtmetį nebūtume turėję savo valstybės. Kažin kas būtų likę iš mūsų žemės, jos gamtos, mūsų kultūros, papročių, kalbos, mūsų istorijos ir pačios tautos. Net jei dar kas nors būtų atsiminę savo kilmę ir kalbą, visai galimas daiktas, kad jie būtų jautęsi tik niekingais galingų jėgų prielipais, nevisaverčiais žmonėmis, galutinai ištirpstančiais iš pasaulio žemėlapio ir istorijos kaip daugelis baltų genčių arba kokie čiukčiai ir kamčadalai.

Daugiau